Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

Działając na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) informuję, że Administrator Danych – Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej:

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 267

tel. 261 - 353 - 522

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: cszw.iodo@ron.mil.pl lub listownie na adres: ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

    
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261353522
fax. 261353458
cszwminsk@ron.mil.pl